Jumaat 5, 3, 2020. Komunitas Skolapias Dan skolapios melakukan jalan salib bersama setiap hari jumaat jam 15:00.